HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points )

Odpowiedzialny: Stefano Adami

Zostały opracowane  2 specyficzne protokoły

  1. dla działalności transportu produktów spożywczych
  2. dla działalności mycia i sterylizacji cystern

Długie doświadczenie i głęboka specjalizacja w przewozie płynów produktów spożywczych pozwoliła firmie Adami opracować zbiór procedur mających za zadanie zapobieganie każdemu możliwemu skażeniu produktów spożywczych.

Celem zakładowego systemu samokontroli jest:

  • Zapobiegać, usuwać lub zmniejszyć potencjalne zagrożenie na taki poziom bezpieczeństwa, aby transportowane produkty spożywcze nie mogły stać się szkodliwe dla zdrowia konsumenta
  • Wykonywać swoją działalność w absolutnym przestrzeganiu norm higieny produktów spożywczych

W tym celu została  wyodrębniona każda faza działalności zakładowej potencjalnie krytyczna dla bezpieczeństwa produktów spożywczych i zostały przewidziane, napisane i wprowadzone  wymiary zapobiegawcze i procedury bezpieczeństwa.