Firma Adami zrealizowała w siedzibie w Weronie urządzenie do mycia i sterylizacji cystern, które zostaje stale udoskonalane najbardziej  nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Oprogramowanie, które kontroluje urządzeniem, rozwinięte przez sektor  IT firmy Adami, jest jej wyłączną własnością i umożliwia

  • programy mycia na miarę na życzenie klienta
  • procedury mycia odpowiednie do zaspokojenia każdej normy i życzenia
  • krzyżowanie danych między produktem transportowanym i tym do transportowania ze zdefiniowaniem dedykowanego programu mycia
  • możliwość dostępu do procedur tylko dla osób autoryzowanych przez firmę Adami
  • kontrola całkowita każdej fazy każdego mycia
  • identyfikowalność całkowita każdej procedury
  • archiwum wszystkich danych historycznych

Każdy element urządzenia ma kartę techniczną i ustalony protokół kontroli i okresowego sprawdzania.

Laboratorium badawcze

Oprzyrządowane laboratorium badawcze stanowi integralną cześć urządzenia do mycia, które umożliwia kontrolowanie wody każdego mycia przed przystąpieniem do zaplombowania  gwarancyjnego cysterny i wydania certyfikatu mycia.

Aby zapewnić maksymalną specjalizację personelu firma Adami utworzyła departament ad hoc, który zajmuje się rozpatrywaniem i opracowywaniem najlepszych rozwiązań, aby oferować usługę uzdrowotniania i sterylizacji pojazdów ciężarowych przeznaczonych do transportu produktów spożywczych.   www.tankcleaningeurope.it