MISJA

“Jesteśmy partnerem odpowiedzialnym, dynamicznym, godnym zaufania w transportowaniu produktów płynnych w sposób zdrowy i bezpieczny.
Z pasją i mocni dzięki długiej tradycji szukamy wraz z naszymi klientami rozwiązań transportowych i logistycznych innowacyjnych, sprawnych i konkurencyjnych.
Działamy w zakresie międzynarodowy z maksymalnym przestrzeganiem reguł i z uwagą na wpływ na środowisko.
Zapewniamy naszym współpracownikom zabezpieczenie ekonomiczne i pracownicze, stymulując wzrost profesjonalny i reputację społeczną.Jesteśmy przekonani, że ciągle odnawiając się możemy przyczynić się do wartościowania naszych klientów i do rozwoju ich działalności.”

KARTA WARTOŚCI FIRMY ADAMI AUTOTRASPORTI

Uczciwość
Być przejrzystymi, autentycznymi i stwarzać stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu. Być konsekwentnymi między tym, co się mówi i jak się zachowuje. Uznawać otwarcie błędy, jako bodziec do ulepszania.

Szacunek
Umieć słuchać i przyznawać wartość każdej idei, propozycji, życzeniu i pracy innych. Akceptować różność i identyczność pojedynczych osób. Dawać odpowiedzi na życzenia klientów pomijając trudności z tym związane.

Dzielenie się
Udostępniać informacje i doświadczenia wewnątrz firmy. Angażować współpracowników na podstawie ich stanowiska w realizację projektów. Wciągać klientów i dostawców w innowacje i znajdować razem synergie konkurencyjne.

Elastyczność
Zwracać uwagę na zmiany w przemyśle, na rozwój ekonomiczny i wymagania rynku.
Dotrzymywać kroku postępowi, znajdować rozwiązania innowacyjne i dzielić się nimi.
Umieć zmieniać strukturę organizacyjną, aby odpowiedzieć na każde wymaganie.

Entuzjazm
Mieć pasję do tego, co się robi. Umieć zarażać i przekazywać pozytywność tym, którzy wchodzą w kontakt z firmą Adami Trasporti. Chcieć stać się liderem rynku poprzez doskonałość udzielonej usługi.

Odpowiedzialność
Mieć świadomość, że działając w sektorze spożywczym, jakość usługi, którą potrafimy zaoferować wpływa na samopoczucie i zdrowie osób. Analizować a priori konsekwencje i wpływ, które swoje czynności mają na działanie i wyniki firmy. Być obecnymi w chwilach trudności umiejąc stawiać czoło problemom z postanowieniem znalezienia rozwiązania.