Firma Adami przeznacza każdego roku ważny budżet na innowację technologiczną.

Dzięki technologii rozwiniętej in house, firma Adami jest w stanie poznać i bezpośrednio dać do dyspozycji klienta każdą informację o transporcie.

Sektor informatyczny firmy Adami dysponuje wieloma danymi przenoszonymi do klientów, którzy monitorują towar transportowany, czas i dokumenty transportowe.

W czasie rzeczywistym są do dyspozycji

  • dane dotyczące temperatury produktu transportowanego
  • godziny przejazdu
  • godziny załadunku i rozładunku
  • waga przy wyjeździe i dojeździe
  • adnotacje na dokumentach dostawy
  • certyfikaty mycia

Wszystkie dane są do dyspozycji w czasie rzeczywistym, i archiwizowane przez 1 rok od zakończenia usługi.