Firma Adami Autotrasporti spa rozwinęła wewnętrzny system jakości przewyższający wymagania każdej normy.

Jakość od zawsze zbiega się z podejściem i kulturą firmy.

Od handlu, do zarządzania zamówieniami, do wykonania usługi, do zarządzania administracyjnego wszystko to ma, jako wspólny mianownik fakt starania się zaoferowania klientowi doskonałą usługę.

Wszystkie wykryte nie zgodności są analizowane przez specjalną ekipę i zostają przygotowane plany korekcyjne w celu usunięcia ryzyka powtarzania się problemu.

Firma Adami ma własny system jakości certyfikowany od 1995.

  • ISO 9001:2015

pobierz PDF