ADAMI zwraca mocną i konkretną uwagę na zrównoważony rozwój transportu.

Podejście, które wprowadziło mocne inwestycje w intermodalności i w pojazdach zawsze ostatniej generacji. Dzięki wprowadzeniu do floty zakładowej pojazdów zasilanych LNG (ciekły gaz ziemny) ADAMI coraz bardziej osiąga zrównoważony rozwój. Pojazdy zasilane LNG zmniejszają o 70% emisję NOx i o 96% cząstek stałych zapewniając mniejszy wpływ na środowisko od dzisiaj możliwy dla pojazdów przemysłowych, które są w stanie podróżować codziennie na drogach i autostradach.