Poszukiwanie mniejszego wpływu na środowisko w oferowanych usługach jest stale poszukiwane z konkretnymi rozwiązaniami.
Ciągłe inwestycje na nowe środki ostatniej generacji pozwalają zmniejszyć do minimum emisje Co2 w środowisku.

 

  • Flota pojazdów Euro 6
  • Użycie opon z najniższym oporem toczenia
  • Kursy Eco Driving dla kierowców
  • Stałe inwestycje na rozwój intermodalny
  • Zmniejsznie przejazdów pustych
  • Używanie kolei, gdy jest to możliwe