Firma Adami chce być najlepszym konsulentem dla każdego życzenia transportowego klienta.
Długie doświadczenie, szeroka znajomość rynku i silna specjalizacja pozwalają rozpatrywać razem z klientem rozwiązania transportowe przynoszące oszczędności i sprawność logistyczną.

Każdy sektor przemysłowy ma różniące się potrzeby w organizowaniu transportu płynów produktów spożywczych.

Aby dążyć do tego, żeby być  partnerem sprawnym i zintegrowanym z procesem produkcyjnym konieczne jest dokładne poznanie potrzeb sektora, w który działa klient.
Firma Adami Autotrasporti wyznaczyła odpowiedzialnego dla każdego sektora, który został przeszkolony odnośnie specyficznych wymagań produkcyjnych danego działu.

To, co łączy wszystkie transporty firmy Adami to gwarancja  maksymalnej higieny używanych cystern i tanków.

Firma Adami dysponuje parkiem cystern i tanków, wszystkich ze stali inox i izotermicznych, przystosowalnych do spełnienia każdego życzenia klienta.

“Powinniśmy być niewidzialni. Klient nie powinien spostrzec się, że istniejemy.
Powinien zawsze dostać towar na czas, nienaruszony i w doskonałym stanie.
Klient nie powinien nigdy być wmieszany w wieloliczne zmienne, które mogą wydarzyć się podczas transportu, jest wyłącznie naszym zadaniem i obowiązkiem umieć rozwiązać każdy problem i dostarczyć towar, który został nam powierzony, tak jak od nas jest to wymagane.

( Giorgio Adami )